Home Archive for category "5. Học Bổng Khối Đại Học và Sau Đại Học" (Page 2)
formats

Thông báo khối Sau ĐH – danh sách ứng viên vào vòng 2

BĐH thông báo danh sách các ứng viên khối Sau ĐH vào vòng 2 học bổng Vallet 2017. Danh sách cho hai khối cao học và nghiên cứu sinh có thể xem và tải xuống ở các đường link phía dưới. Lưu ý chung: Các ứng viên có tên trong danh sách gửi hồ sơ gốc về trường trước ngày 19/6/2017. Các ứng viên được lựa chọn dựa trên chất lượng hồ sơ. Số hồ sơ được chọn nhiều hơn so với chỉ tiêu dự kiến để BĐH có thể xét chọn ở vòng 2. Các hồ sơ thiếu một trong các giấy tờ sau là hồ sơ không hợp lệ và không được xác nhận: Đơn đăng ký học bổng Tóm tắt đề tài nghiên cứu Kế hoạch thực hiện Liệt kê danh mục các bài báo hay công trình đã công bố trong 2 năm gần đây Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn Link tải danh sách các ứng viên khối Sau ĐH được vào vòng 2 học bổng Vallet 2017: Khối cao học: link Khối nghiên cứu sinh: link

 
formats

Thông báo học bổng Vallet 2017 (Khu vực phía Nam) – khối Đại học và Sau Đại học

Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Đại học và Sau Đại học năm 2017. Năm 2017, quỹ học bổng Vallet – khu vực miền Nam dự định sẽ trao khoảng 130 suất học bổng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở các trường trong danh sách với giá trị cho mỗi suất học bổng là 16.000.000 đồng. Quy trình nộp đơn và xét chọn học bổng Vallet là một quy trình mở và minh bạch. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các thành tích cá nhân bao gồm thành tích nghiên cứu và kết quả học tập của ứng viên. Từ ngày 08/05/2017 – 22/05/2017, quỹ học bổng sẽ nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến tại trang web của quỹ. Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ đăng ký có thể xem ở đây Khối Đại Học Khối Sau Đại Học Ứng viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ. Các thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email bdh-dh@rvn-vallet.org (khối ĐH) hoặc bdh-sdh@rvn-vallet.org (khối Sau ĐH). Kết quả học bổng dự kiến sẽ được công bố trên trang web vào ngày 15/7/2017. Ngày phát học bổng dự kiến vào tháng 9/2017 tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh.

 
formats

Thông báo danh sách nhận học bổng Odon Vallet 2016

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách được xét nhận học bổng Odon Vallet 2016: Khối Phổ thông: link Khối Đại học & Sau Đại Học: link Ban điều hành sẽ liên lạc với các trường có các bạn được nhận học bổng trong thời gian tới.

 
© Rencontres du Vietnam 2015