formats

Kết quả học bổng Khối Đại học 2014

BĐH học bổng Odon Vallet thông báo danh sách chính thức được nhận học bổng 2014 - khối ĐẠI HỌC.  File danh sách có thể download ở đây (cập nhật ngày 22/07/2014). Lưu ý: danh sách đã bao gồm các ứng viên thuộc diện đặc cách vì có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Danh sách chính thức của khối Đại học diện hoàn cảnh khó khăn và khối Sau Đại học sẽ được thông báo trước ngày 31/07/2014.

BĐH sẽ liên lạc với các bạn có tên trong danh sách và các trường trong thời gian tới. Mọi phản hồi xin liên hệ với BĐH khối ĐH qua email bdh-dh@rvn-vallet.org

 

 
formats

Thông báo ngày 18/07/2014 – Khối Phổ thông

Ban điều hành đã nhận được tổng cộng hồ sơ từ 38 trường Phổ thông ở khu vực miền Nam. Xem danh sách đính kèm: link

Hiện tại Ban điều hành đang trong quá trình chấm hồ sơ, kết quả dự kiến sẽ công bố vào ngày 30/7/2014

 
formats

Thông báo ngày 11/07/2014 – Khối Đại học

Ban điều hành học bổng Vallet thông báo sẽ dành khoảng 5 suất học bổng cho các ứng viên có hoàn cảnh đặc biệt. Các ứng viên đã đăng ký trực tuyến và có nguyện vọng dự tuyển theo diện này có thể gửi email trực tiếp cho Ban điều hành.

Nội dung email bao gồm:
+Tiêu đề: Đăng ký dự tuyển học bổng Vallet 2014 diện C
+Nội dung:
-Họ và Tên
-MSSV
-Khoa và Trường
-Thư trình bày hoàn cảnh khó khăn (đánh máy hoặc ghi tay, đính kèm theo email)
-hình hoặc bản scan giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (đính kèm theo email).

Hạn chót ngày 18/7/2014.

 
© Rencontres du Vietnam 2012