formats

Thông báo: Tham dự Lễ trao Học Bổng Vallet 2019 – Khu vực Phía Nam.

Ban Điều Hành Quỹ HB Vallet – Khu Vực Phía Nam

Thông Báo
V/v: Tham dự Lễ trao Học Bổng Vallet 2019 – Khu vực Phía Nam

Kính gửi: Toàn thể học sinh, sinh viên được nhận học bổng Vallet năm 2019, và Đại diện các Trường.

Lễ trao Học Bổng Vallet 2019 – Khu vực Phía Nam sẽ được tổ chức vào sáng, 05/09/2019 tại Nhà Hát Lớn Tp Hồ Chí Minh.

Học sinh, sinh viên nhận học bổng năm 2019 PHẢI THAM GIA Lễ trao Học Bổng Vallet 2019 – Khu vực Phía Nam.

Học sinh, sinh viên nhận học bổng năm 2019 CẦN LIÊN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG để hoàn tất thủ tục tham dự Lễ trao Học Bổng Vallet 2019 – Khu vực Phía Nam.

Thông tin về thủ tục tham dự Lễ trao Học Bổng Vallet 2019 – Khu vực Phía Nam, bao gồm thư mời tham dự buổi Lễ và Số Ghế Ngồi của mỗi học sinh, sinh viên sẽ được Ban Điều Hành gửi về cho Nhà trường theo đường bưu điện từ 22/08/2019.

Học sinh, sinh viên, Đại diện của các trường tham dự Lễ trao Học Bổng Vallet 2019 – Khu vực Phía Nam xin vui lòng làm theo hướng dẫn được gửi về Nhà trường.

Trân trọng.

Ban Điều Hành  HB Vallet – Phía Nam

 
formats

Thông báo danh sách nhận học bổng Odon Vallet 2019 – khối Phổ thông

Ban điều hành học bổng Odon Vallet khu vực miền Nam thông báo danh sách chính thức được xét nhận học bổng Odon Vallet 2019 khối Phổ thông:

  • Khối Phổ thông: link

Ban điều hành sẽ liên lạc với các trường có các bạn được nhận học bổng trong thời gian tới.

 
formats

Thông báo danh sách nhận học bổng Odon Vallet 2019 – khối ĐH và Sau ĐH

Ban điều hành học bổng Odon Vallet khu vực miền Nam thông báo danh sách chính thức được xét nhận học bổng Odon Vallet 2019 khối ĐH và Sau ĐH:

  • Khối Đại học: link
  • Khối Sau Đại Học: link

Ban điều hành sẽ liên lạc với các trường có các bạn được nhận học bổng trong thời gian tới.

 
© Rencontres du Vietnam 2015