formats

Bản tin ngày 29/5/2018

Cập nhật học bổng khối Đại học và Sau Đại học: Chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa là đến hạn chót nộp hồ sơ trực tuyến học bổng Vallet 2018. Các ứng viên lưu ý kiểm tra hồ sơ của mình: Các giấy thành tích/chứng nhận cần tập hợp vào một tập tin định dạng pdf có dung lượng nhỏ hơn 2Mb. Tập tin thành tích/chứng nhận cần được upload lên ô thành tích trong form đăng ký trực tuyến. Tập tin thành tích/chứng nhận có thể cập nhật bằng cách upload tập tin mới lên ô thành tích. Tập tin mới sẽ tự động thay thế tập tin cũ. Ứng viên xem thêm ở phần Hướng dẫn đăng ký và Hỏi-Đáp để nắm rõ hơn quy trình và các yêu cầu đăng ký.

 
formats

Thông báo học bổng Vallet 2018 (Khu vực phía Nam) – khối Đại học và Sau Đại học

Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Đại học và Sau Đại học năm 2018. Năm 2018, quỹ học bổng Vallet – khu vực miền Nam dự định sẽ tiếp tục trao khoảng 130 suất học bổng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở các trường trong danh sách với giá trị cho mỗi suất học bổng là 17.000.000 đồng. Quy trình nộp đơn và xét chọn học bổng Vallet là một quy trình mở và minh bạch. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các thành tích cá nhân bao gồm thành tích nghiên cứu và kết quả học tập của ứng viên. Quỹ học bổng sẽ mở đăng ký trực tuyến bắt đầu từ 9PM ngày 15/05/2018 và đóng đăng ký trực tuyến vào 9PM ngày 31/05/2018. Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ đăng ký có thể xem ở đây Khối Đại Học Khối Sau Đại Học Lưu ý: kể từ 2018, học bổng Vallet khối Đại học chỉ dành cho sinh viên từ năm 2 đến năm cuối. Ứng viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ. Các thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email bdh-dh@rvn-vallet.org (khối ĐH) hoặc bdh-sdh@rvn-vallet.org (khối Sau ĐH). Kết quả học bổng dự kiến sẽ được công bố trên trang web vào ngày 20/7/2018. Ngày phát học bổng dự kiến vào tháng 9/2018 tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh.

 
formats

Thông báo học bổng Vallet 2018 (Khu vực phía Nam) – khối Phổ thông

Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Phổ thông năm 2018. Quỹ học bổng Vallet – khu vực miền Nam dự định sẽ cấp khoảng 270 suất học bổng cho học sinh giỏi lớp 11 và 12, có nhiều thành tích trong học tập ở các môn khoa học tự nhiên (Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh), giải nhì cấp tỉnh/TP trở lên với giá trị cho mỗi suất học bổng là 10.000.000 VNĐ. Học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho thầy/cô phụ trách học bổng của trường để thầy/cô nhập vào file excel và gửi về Ban điều hành học bổng trước ngày 23/6/2018. Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ đăng ký có thể xem ở đây:  Khối phổ thông Cách thức đăng ký có thể xem thêm tại: Hướng dẫn đăng ký  Các em học sinh và nhà trường theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ. Các thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email bdh-pt@rvn-vallet.org. Kết quả học bổng dự kiến sẽ được công bố trên trang web vào ngày 30/7/2018. Ngày phát học bổng dự kiến vào tháng 9/2018 tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Những trường phổ thông không có tên trong danh sách thuộc khu vực miền Nam vẫn có thể tham gia xét tuyển học bổng. Đại diện trường có thể gửi email về Ban Điều Hành thông tin chi tiết của trường mình để BĐH cập nhật cho các năm sau.

 
© Rencontres du Vietnam 2015