formats

Thông tin học bổng – khối Sau ĐH

Published on 21/04/2016 by in

Bắt đầu từ ngày 08/05/2017, quỹ học bổng Vallet khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” sẽ bắt đầu nhận đăng ký học bổng cho năm 2017 (Các khu vực khác sẽ có thông báo riêng). Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ đăng ký như sau:

 1. Đi tưng xét:

  • Học viên Cao học và NCS trong nước có thành tích nghiên cứu tốt (không bao gồm các học viên đã có học bổng đồng hướng dẫn với các trường/viện nước ngoài) và đang là cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các khoa Kỹ thuật hay Khoa học thuộc các trường có tên trong danh sách.
 2. Giá trị hc bng:

  16.000.000 VNĐ

 3. Số lượng học bổng (khu vực phía Nam)

  10 suất (*Lưu ý: đây chỉ là số học bổng dự kiến và có thể thay đổi phụ thuộc vào chất lượng hồ sơ học bổng)

 4. Tiêu chí tuyển chọn:

  • Chất lượng công bố khoa học. Lưu ý: Vì số lượng công trình gửi về BĐH những năm gần đây rất nhiều do vậy tiêu chí trao học bổng cho thành tích nghiên cứu mạnh của HB Vallet (khu vực phía Nam) sẽ căn cứ vào danh mục tạp chí thuộc ISI do Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ (link) công bố, đồng thời sử dụng hệ thống xếp hạng tạp chí SCImago (link) để đánh giá, xếp hạng các công trình theo từng lĩnh vực và ngành hẹp.
  • Chất lượng bản tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học (được đánh giá qua nội dung bản tóm tắt, kế hoạch thực hiện)
  • Năng lực nghiên cứu khoa học (được đánh giá qua thư giới thiệu)
 5. Hồ sơ xin hc bng gm:

  • Đơn đăng ký học bổng (download tại mục Biểu mẫu)
  • Tóm tắt đề tài nghiên cứu và kế hoạch thực hiện có xác nhận của cán bộ hướng dẫn.
  • Liệt kê danh mục các bài báo hay công trình đã công bố trong 2 năm gần đây (ghi rõ chất lượng của công trình, ví dụ như ISI – Q1 hoặc ISI – Q2, chi tiết cách tìm thông tin xem hướng dẫn ở mục Tiêu chí). Lưu ý: những ứng viên đã nhận học bổng Vallet 2016 chỉ liệt kê công trình từ 5/2016 đến nay.
  • Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn
  • Bản sao Chứng minh nhân dân (không cần công chứng).
 6. Qui trình xét:

  Quy trình xét chia thành 2 vòng:

  • Vòng 1: bắt đầu từ 08/05/2017, ứng viên đăng ký trực tuyến, nhận mã số qua email, nhập điểm online và upload hồ sơ xin học bổng (là tất cả các hồ sơ tại mục 4 dưới định dạng tập tin pdf) tại địa chỉ trang web http://rvn-vallet.org/. Sau vòng 1, ban điều hành sẽ chọn danh sách ứng viên vào vòng 2 và thông báo danh sách về trường. Hạn chót đăng ký trực tuyến là 22/05/2017.
  • Vòng 2: bắt đầu từ 09/06/2017, ứng viên trong danh sách được chọn vào vòng 2 sẽ nộp hồ sơ gốc tại trường (mẫu bìa hồ sơ có thể download tại trang web của quỹ). Hạn chót nhận hồ sơ gốc là 19/06/2017.
  • Lưu ý: ứng viên đọc kỹ mục Hướng dẫn đăng ký và mục Hỏi Đáp  của khối Sau Đại học trước khi đăng ký.
 7. Địa chỉ gửi hồ sơ:

  •  Ứng viên gửi hồ sơ về đại diện của trường mình. Danh sách đại diện từng trường xem ở đây: link

Kết quả chính thức theo dự kiến sẽ được công bố trên website http://rvn-vallet.org  vào ngày 15/7/2017 và sẽ được gửi về các Trường. Ứng viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo địa chỉ (lưu ý BĐH chỉ trả lời những thắc mắc không có trong mục Hướng dẫn đăng ký hay không có trong mục Hỏi – Đáp trên trang web):

BĐH quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam
Khối Sau đại học
Email: bdh-sdh@rvn-vallet.org
 
© Rencontres du Vietnam 2015