formats

Tiêu chí – khối Sau ĐH

Published on 21/04/2016 by in

Cách tính điểm khối Sau Đại học:

 • Thư giới thiệu: tối đa 2đ
 • Thuyết minh đề tài: tối đa 2đ
 • Kế hoạch thực hiện đề tài: tối đa 1đ
 • Kết quả nghiên cứu (chỉ tính cho các công trình được công bố trong 2 năm gần nhất tính từ thời điểm đóng đăng ký học bổng online):
  • Công trình SCI/SCIE được xếp hạng Q1 (theo danh sách SCImago): +16đ
  • Công trình SCI/SCIE được xếp hạng Q2 (theo danh sách SCImago): +8đ
  • Công trình SCI/SCIE được xếp hạng Q3 (theo danh sách SCImago): +4đ
  • Công trình SCI/SCIE được xếp hạng Q4 (theo danh sách SCImago): +2đ
  • Công trình đăng ở tạp chí/kỷ yếu hội nghị có ISSN nhưng không thuộc danh sách SCI/SCIE, không được liệt kê trong SCImago, không có h-index, không có impact factor: +1đ
  • Báo cáo tại hội nghị: +0.5đ

Cách kiểm tra công trình thuộc danh sách SCI hay SCIE:

 • Vào trang web: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
 • Điền vào ô tìm kiếm tên tạp chí (journal title) hoặc số ISSN (journal ISSN) của tạp chí bạn đang quan tâm
 • Trong trường hợp tên tạp chí bạn quan tâm hiện ra trong danh sách, click vào chữ “Coverage”. Nếu tạp chí thuộc danh sách SCI/SCIE, bạn sẽ thấy “Science Citation Index” hoặc “Science Citation Index Expanded”.

Cách kiểm trang xếp hạng công trình theo SCImago:

 • Vào trang web: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php
 • Điền vào ô tìm kiếm tên tạp chí (journal title) hoặc số ISSN (journal ISSN) của tạp chí bạn đang quan tâm
 • Trong trường hợp tên tạp chí bạn quan tâm có trong danh sách, trang web sẽ hiện ra chuyên ngành của tạp chí (Subject Category) và xếp hạng của tạp chí đó theo năm (Q1 là cao nhất và Q4 là thấp nhất). BĐH sử dụng xếp hạng của năm gần nhất để đánh giá chất lượng của công trình.

Lưu ý:

 • Hồ sơ của nghiên cứu sinh và học viên cao học sẽ được xét riêng
 • Đồng tác giả  (co-author) trong công trình nghiên cứu chỉ được tính bằng nửa số điểm so với tác giả chính (first author hoặc corresponding author)
 • Đối với các ứng viên có cùng điểm thì ứng viên nào có nhiều công trình có chất lượng tốt hơn (xếp hạng cao hơn theo SCImago) sẽ được ưu tiên.
 • Đối với trường hợp công trình đăng trong tạp chí ISI nhưng không thuộc SCI/SCIE hoặc không thuộc danh sách SCImago thì tạp chí đó sẽ được tính điểm bằng với tạp chí có chỉ số h-index hay impact factor tương đương thuộc cùng chuyên ngành có trong danh sách SCImago.
 • Một tạp chí có thể thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, ứng viên được quyền chọn chuyên ngành mà tạp chí có xếp hạng cao nhất để điền vào thông tin công trình.
 • Đối với những ứng viên đã từng nhận học bổng Vallet, BĐH chỉ tính các thành tích từ sau năm nhận học bổng

 

 

 
© Rencontres du Vietnam 2015