Home 5. Học Bổng Khối Đại Học và Sau Đại Học Thông báo khối ĐH – danh sách ứng viên vào vòng 2 – cập nhật ngày 13/6/2017
formats

Thông báo khối ĐH – danh sách ứng viên vào vòng 2 – cập nhật ngày 13/6/2017

 

BĐH thông báo danh sách các ứng viên khối ĐH vào vòng 2 học bổng Vallet 2017 (cập nhật ngày 13/6/2017). Danh sách cho từng trường có thể xem và tải xuống ở các đường link phía dưới.

Lưu ý chung:

 • Các ứng viên có tên trong danh sách gửi hồ sơ gốc về trường trước ngày 19/6/2017. Nơi nhận hồ sơ của từng trường, ứng viên xem ở mục Đại diện các Trường.
 • Các ứng viên được lựa chọn dựa trên chất lượng hồ sơ, số hồ sơ hợp lệ ở từng khoa và chỉ tiêu cho từng khoa tham khảo từ năm 2016. Số hồ sơ được chọn nhiều hơn so với chỉ tiêu dự kiến để BĐH có thể xét chọn ở vòng 2.
 • Các hồ sơ gặp các lỗi sau sẽ được xếp là hồ sơ không hợp lệ và không được xác nhận:
  • nhập sai điểm
  • nhập sai khoa/ngành
  • không upload bảng điểm có xác nhận của nhà trường
  • không upload đơn đăng ký học bổng/thư giới thiệu (ý kiến thầy cô)/giới thiệu bản thân
 • Đối với các ứng viên nhóm B, những hồ sơ có thành tích sau được vào vòng 2:
  • có công trình nghiên cứu đã đăng (hoặc có minh chứng đã được nhận đăng) ở các tạp chí quốc tế (ISI hoặc Scimago)
  • có phát minh sáng chế ứng dụng thực tiễn (có minh chứng cụ thể)

Link tải danh sách các ứng viên khối ĐH được vào vòng 2 học bổng Vallet 2017 (cập nhật ngày 13/6/2017):

 • Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM: link
 • Đại học Cần Thơ: link
 • Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM: link
 • Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG TPHCM: link
 • Đại học Kinh tế TPHCM: link
 • Đại học Sư phạm TPHCM: link
 • Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: link
 • Đại học Y Dược TPHCM: link
 
© Rencontres du Vietnam 2015