Home Archive for category "3. Các Thông Tin Khác" (Page 18)
formats

Thông báo Học Bổng Vallet-2011

Bắt đầu từ hôm nay, 21/04/2011, quỹ học bổng Vallet  của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” bắt đầu nhận đăng ký học bổng cho năm 2011. Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ như sau: Khối Đại Học Khối Sau Đại Học Khối Phổ Thông Trung Học

 
© Rencontres du Vietnam 2015