Home 3. Các Thông Tin Khác Đăng kí tham dự buổi nói chuyện khoa học của GS giải Nobel – GS. Gerard’t Hooft
formats

Đăng kí tham dự buổi nói chuyện khoa học của GS giải Nobel – GS. Gerard’t Hooft

THÔNG BÁO
V/v: Tham dự buổi nói chuyện của Giáo sư giải Nobel ở TPHCM.

Quỹ HB Vallet tại TPHCM vui mừng thông tin về BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA GIÁO SƯ Giải NOBEL – GS. Gerard’t Hooft trong tháng 7/2017 tại ĐH Bách Khoa TPHCM.

Buổi nói chuyện được tổ chức bởi:
– Hội Khoa học và Giáo Dục Gặp Gỡ Việt Nam (Rencontres Du Vietnam)
– ĐH Quốc Gia TPHCM
– ĐH Bách Khoa TPHCM

Buổi nói chuyện được mở cửa rộng rãi cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên và những người yêu khám phá khoa học.

Chủ đề của buổi nói chuyện này là “Các định luật cơ bản của tự nhiên” (Ngôn ngữ: Tiếng Anh, có phiên dịch)

Thông tin chi tiết:

(*) Các bạn tham dự đăng kí theo bảng đăng kí bên dưới!

 
© Rencontres du Vietnam 2015