Home 4. Học Bổng Khối Phổ Thông Thông báo danh sách nhận học bổng Odon Vallet 2019 – khối Phổ thông
formats

Thông báo danh sách nhận học bổng Odon Vallet 2019 – khối Phổ thông

Ban điều hành học bổng Odon Vallet khu vực miền Nam thông báo danh sách chính thức được xét nhận học bổng Odon Vallet 2019 khối Phổ thông:

  • Khối Phổ thông: link

Ban điều hành sẽ liên lạc với các trường có các bạn được nhận học bổng trong thời gian tới.

 
© Rencontres du Vietnam 2015