formats

Các biểu mẫu – khối Phổ thông

Published on 18/04/2013 by in

CÁC BIỂU MẪU KHỐI PHỔ THÔNG

(Dùng cho các Thầy – Cô phụ trách)

 

  • Thông báo học bổng RVN-Vallet 2017, khối Phổ Thông: (link
  • Mẫu tổng hợp điểm (Thông tin chi tiết về điểm số và thành tích của các em học sinh được đề cử): (link)
  • Mẫu hướng dẫn cách tính điểm xếp hạng: (link
  • Phiếu đăng ký học bổng Vallet dành cho các em học sinh: (link)
 
© Rencontres du Vietnam 2015