formats

Cách tính điểm khối Đại học

Published on 11/04/2014 by in

Cách tính điểm khối Đại Học

Điểm Toàn Phần = [(Điểm TB Học tập) + (Điểm Thành tích) + (Điểm Hoàn cảnh)] * (Hệ số năm)

Trong đó:

 • Điểm TB Học tập = [TB HK1 (2014-2015) + TB HK2 (2014-2015)*1.5 + TB HK1 (2015-2016)*2]/4.5 ;
 • Hệ số năm = 1.00 – 0.005*(2016-Niên khóa); (Điểm này tạo ưu tiên cho sinh viên năm dưới).
 • Điểm Thành tích sẽ do BĐH chấm và không lớn hơn 0.40 (xem phía dưới)
 • Điểm Hoàn cảnh sẽ chỉ được xét cho các em có điểm cao nhưng không đủ điểm nhận học bổng.

Cách tính điểm thành tích đối với khối Đại học:

Thành tích học tập: 

 • Giải thưởng cấp quốc gia cho sinh viên: +0.15
 • Giải thường cấp khoa, trường, khu vực: +0.05
 • Tham gia các cuộc thi cấp quốc tế nhưng không có giải: +0.05
 • Giải quốc tế THPT: +0.3
 • Giải quốc gia THPT: +0.2 (giải nhất), +0.15 (giải nhì), +0.1 (giải ba, giải khuyến khích)
 • Giải cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp khu vực ở THPT: +0.05

Thành tích nghiên cứu:

 • Bài báo quốc tế: +0.4
 • Nghiên cứu/thiết kế ra các sản phẩm có ứng dụng thực tiễn: +0.4
 • Báo cáo tại hội nghị trong nước: +0.1
 • Tham gia nghiên cứu khoa học (dù không có bài báo hoặc giải thưởng liên quan): +0.05

Các lưu ý khác:

 • Hai giải khác môn hoặc khác năm thì cộng điểm 2 giải
 • Các thành tích chỉ được tính từ năm 2014 đến 29/5/2015
 • Đối với những bạn đã từng nhận học bổng Vallet, BĐH chỉ tính các thành tích từ sau năm nhận học bổng
 • Các thành tích ngoài chuyên môn (hoạt động xã hội, thể thao, sinh viên 5 tốt, mùa hè xanh, giấy chứng nhận các khoá học, điểm Anh văn, …) không được tính điểm
 • Các giấy chứng nhận thành tích dựa trên điểm học tập học kì không được tính điểm
 • Các ứng viên không upload file thành tích không có điểm thành tích
 
© Rencontres du Vietnam 2015