formats

Hướng dẫn đăng ký – Đại học

Published on 11/04/2014 by in

Hướng Dẫn Đăng Ký Học bổng

(Khối Đại Học)

Kể từ năm 2011, quỹ học bổng RVN-Vallet, khu vực phía Nam đã áp dụng phương pháp đăng ký trực tuyến cho khối Đại học và sau Đại học, nhằm nâng cao tính minh bạch và tính chính xác trong khâu xét duyệt. Tất cả các ứng viên đủ điều kiện đăng ký như quy định trong thông báo gửi tới các trường có thể thực hiện đăng ký học bổng. Quy trình xét học bổng được chia thành 2 vòng:

Vòng 1: Đăng ký trực tuyến

Mẫu đăng ký trực tuyến học bổng RVN-Vallet
Việc đăng ký trực tuyến được thực hiện qua hai bước:

 • Đăng ký sơ bộ các thông tin cơ bản gồm Họ tên, Tên trường, Khối đăng ký (Đại Học hay Sau Đại Học), Nhóm đăng ký (nhóm A hay nhóm B), Email.
 • Sau khi đăng ký sơ bộ, một Email sẽ gửi cho ứng viên và yêu cầu xác nhận. Khi ứng viên xác nhận đăng ký bằng cách bấm vào đường dẫn trong Email, ứng viên sẽ  được bắt đầu bước 2, đăng ký thông tin chi tiết.
 • Bấm vào đường dẫn trong Email để đăng ký các thông tin chi tiết theo yêu cầu. Ứng viên có thể dùng đường dẫn trong Email để quay lại trang thông tin chi tiết, thay đổi, cập nhật thông tin bất cứ lúc nào cần trong suốt thời gian trước hạn chót đăng ký trực tuyến. Lưu ý:
  • Khi bấm vào đường dẫn trong email xác nhận và điền thông tin chi tiết, tất cả các ứng viên đã xác nhận đồng ý công khai các thông tin cá nhân (ngoại trừ email và số điện thoại) để tăng cường tính minh bạch và chính xác trog việc xét duyệt.
  • Các ứng viên cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin vì đây là cơ sở để xét duyệt học bổng. Ứng viên chịu trách nhiệm về các thông tin này.
  • Sau khi đăng ký, dựa trên thông tin mà sinh viên cung cấp, hệ thống sẽ tự tính điểm và xếp hạng sinh viên theo từng trường.

Cuối vòng 1, các ứng viên sẽ được lựa chọn dựa trên thứ tự điểm từ cao xuống thấp theo từng Khoa (hay nhóm ngành nếu khoa có nhiều ngành) tùy từng trường. Số lượng ứng viên sẽ dựa trên chỉ tiêu ở từng Khoa (được điều chỉnh dựa trên chất lượng hồ sơ gửi về và chỉ tiêu các năm trước). Chỉ những ứng viên được chọn mới tham gia tiếp vòng 2. Các ứng viên không được chọn vẫn được tiếp tục theo dõi quá trình chấm vòng 2 để đảm bảo tính công khai và minh bạch của quá trình chấm học bổng.

Vòng 2: Gửi hồ sơ gốc

Danh sách các ứng viên vào vòng 2 sẽ được thông báo trên trang web học bổng và gửi về các trường. Các ứng viên có tên gửi hồ sơ gốc về BĐH học bổng thông qua trường mình đang học.

Hồ sơ gốc (gồm bảng điểm có xác nhận của nhà trường, các bằng khen, giấy xác nhận thành tích học tập nghiên cứu v.v…) được đặt trong phong bì ghi rõ họ tên, trường, khoa và mã số sinh viên (MSSV). Các hồ sơ không ghi đầy đủ các thông tin yêu cầu sẽ bị loại. Mẫu hồ sơ có thể download tại trang web của quỹ học bổng.

Sau khi BĐH nhận được hồ sơ gốc, hồ sơ của các ứng viên hợp lệ (có đăng ký online và có đủ hồ sơ gốc) sẽ được đăng trên trang Kết quả tạm thời (chưa bao gồm điểm thành tích và hoàn cảnh). Khi đó việc cập nhật hay chỉnh sửa thông tin cá nhân cũng sẽ bị đóng lại.

BĐH chấm điểm thành tích và điểm hoàn cảnh của các hồ sơ ở vòng 2 và công bố điểm thành tích trên trang web. Trong quá trình chấm, các ứng viên vẫn có thể theo dõi điểm của mình và các ứng viên khác. Sau khi BĐH công bố điểm thành tích, các ứng viên sẽ có thời gian là 1 tuần để thắc mắc hay khiếu nại về điểm thành tích của mình hoặc các ứng viên khác.

Lưu ý:

 • Cách tính  điểm xếp hạng thành tích như sau: link
 • Các ứng viên sẽ được lựa chọn theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp theo Khoa (hay nhóm ngành nếu khoa có nhiều ngành) tùy từng trường.  BĐH sẽ quyết định số suất học bổng cho từng ngành dựa vào số suất các năm trước và số hồ sơ năm nay chia theo tỉ lệ: (số hồ sơ ứng viên hợp lệ của ngành-nhóm ngành)/(tổng số hồ sơ hợp lệ của trường).
 • Các ứng viên được khuyến khích theo dõi các thông tin đăng ký của bản thân và của các ứng viên khác cùng trường. Nếu phát hiện sai sót xin vui lòng liên hệ ban điều hành học bổng theo địa chỉ Emailbdh-dh@rvn-vallet.orgViệc giám sát của các ứng viên sẽ giúp cho quá trình xét duyệt của BĐH chính xác và minh bạch hơn.
 • Thời gian cho từng mốc đăng ký, xét duyệt cụ thể sẽ được thông báo trên trang chính của quỹ học bổng để các thầy cô giáo, phụ huynh và các em sinh viên/học sinh cùng theo dõi.

Ban điều hành quỹ Học bổng Vallet – Tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam”

 
© Rencontres du Vietnam 2015