Home Archive for category "3. Các Thông Tin Khác" (Page 2)
formats

Thông báo danh sách nhận học bổng Odon Vallet 2017 – khối ĐH và Sau ĐH

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách được xét nhận học bổng Odon Vallet 2017 khối ĐH và Sau ĐH (khối Phổ thông sẽ có thông báo sau): Khối Đại học: link Khối Sau Đại Học: link Ban điều hành sẽ liên lạc với các trường có các bạn được nhận học bổng trong thời gian tới.

 
formats

Danh sách đề nghị nhận học bổng Odon Vallet 2017 tạm thời – khối ĐH và Sau ĐH

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách đề nghị nhận học bổng Odon Vallet 2017 tạm thời: Khối Đại học: link Khối Sau Đại Học: link Danh sách chính thức sẽ được công bố vào ngày 30/7/2017.

 
formats

Bản tin ngày 15/7/2017

Cập nhật khối ĐH và Sau ĐH: Ban điều hành (BĐH) học bổng Vallet hiện đang trong quá trình hoàn tất việc chấm điểm thành tích cho sinh viên khối Đại học và học viên Sau Đại học. Vì một số trục trặc về mặt kỹ thuật nên các ứng viên sẽ không xem được điểm online tạm thời của mình tại mục “Kết quả”. BĐH sẽ công bố kết quả tạm thời vào ngày 20/7/2017 trên trang web của quỹ học bổng. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được thông báo vào ngày 31/07/2015. Cập nhật khối THPT: BĐH học bổng Vallet hiện đang trong quá trình hoàn tất việc chấm điểm cho các học sinh khối THPT. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được thông báo vào ngày 31/07/2015.

 
© Rencontres du Vietnam 2015