formats

Hỏi Đáp – Khối Sau Đại học

Published on 21/04/2016 by in

A. Chuẩn bị hồ sơ:

 1. Trường tôi không có trong danh sách xét duyệt của học bổng Vallet, liệu tôi có thể nộp đơn không?
  • Không. Rất tiếc, hiện tại học bổng Vallet chỉ cấp cho các trường có trong danh sách.
 2. Tôi đã nhận một học bổng khác trong năm nay, vậy tôi có được nhận học bổng Vallet nữa không?
  • BĐH hạn chế việc các ứng viên nhận được nhiều hơn một học bổng. Trong trường hợp nhận được học bổng khác có giá trị cao hơn học bổng Vallet trước ngày trao học bổng, bạn cần email thông báo với BĐH để BĐH dành suất học bổng này cho những bạn khác. BĐH cũng sẽ liên hệ với các trường để biết kết quả của các học bổng khác.
 3. Tôi có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện trực tiếp đến địa chỉ trên website không?
  • Theo quy trình, bạn cần gửi hồ sơ gốc về trường bạn đang theo học hoặc trường bạn đang công tác. Chúng tôi chỉ nhận các hồ sơ do trường gửi tới. Bạn xem thêm phần hỏi-đáp trong bước nộp hồ sơ cho trường hợp nhà trường không nhận hồ sơ của bạn.
 4. Hồ sơ học viên cao học và nghiên cứu sinh được xét chung hay xét riêng?
  • Hồ sơ học viên cao học và nghiên cứu sinh được xét riêng. Khi đăng ký trực tuyến, học viên cao học chọn nhóm A, nghiên cứu sinh chọn nhóm B.

B. Đăng ký và nộp hồ sơ:

 1. Cho tôi hỏi phải làm sao để có thể log in vào tài khoản của mình trên trang web?
  • Bạn sử dụng đường dẫn BĐH cung cấp qua email khi đăng ký trực tuyến để quay lại trang thông tin chi tiết, thay đổi, cập nhật thông tin bất cứ lúc nào cần trong suốt thời gian trước khi BĐH chấm hồ sơ. Lưu ý phần login trên trang web không dành cho các ứng viên.
 2. Tôi có đủ các yêu cầu để nộp đơn xét học bổng Vallet, nhưng nhà trường không nhận hồ sơ của tôi, vậy tôi phải làm sao?
  • Bạn hãy kiểm tra các điều kiện nộp hồ sơ như trong thông báo học bổng Vallet. Nếu bạn chắc chắn rằng mình đủ điều kiện thì liên hệ với Ban điều hành học bổng qua địa chỉ Email: bdh-sdh@rvn-vallet.org.

C. Cách chấm hồ sơ:

 1. Các công trình mà ứng viên làm chính (tên đầu tiên) thì có được tính khác so với các công trình đứng tên sau (tác giả phụ) hay không?
  • Công trình mà ứng viên là tác giả chính (tác giả đầu tiên – first author, hoặc tác giả chịu trách nhiệm chính – corresponding author) sẽ được tính tương đương với  2 công trình mà ứng viên là tác giả phụ.
 2. Các công trình tiếng Anh sẽ có điểm giống công trình tiếng Việt hay là lớn hơn?
  • Chúng tôi không phân loại công trình theo ngôn ngữ mà sử dụng hệ thống xếp hạng của SCImago để phân loại công trình. Cách xếp hạng các công trình được trình bày chi tiết ở:
 3. Các bài báo mới gửi đăng (submitted) nhưng chưa được nhận đăng (accepted) có được xét không?
  • Không. Chỉ những công trình đã được nhận đăng (accepted) trước hạn chót nộp hồ sơ trực tuyến mới được xét.
 4. Công trình mà không liên quan gì đến đề tài cao học/nghiên cứu sinh của mình điểm sẽ như thế nào so với các công trình có liên quan đến đề tài (dù ít hay nhiều)?
  • Các công trình liên quan trực tiếp hay không trực tiếp đến đề tài cao học/nghiên cứu sinh được xét như nhau.
 5. Các khen thưởng, bằng khen có được tính điểm hay không?
  • Không. Đối với khối Sau ĐH, BĐH chỉ xét các công bố khoa học.
 6. Việc xét học bổng Sau ĐH có phân loại theo Khoa/Trường hay không?
  • Không. Chúng tôi không phân loại theo Khoa hay Trường, tất cả các hồ sơ sẽ được xét cùng môt tiêu chí.
 7. Tôi thấy các thông tin mà ứng viên khác đăng ký là không chính xác, tôi nên làm gì?
  • Bạn hãy liên hệ ngay với BĐH qua địa chỉ email: bdh-sdh@rvn-vallet.org. Mọi thông tin của bạn sẽ được BĐH xem xét nghiêm túc.
 8. Tôi nhận thấy có một số bạn đã được nhận học bổng vài năm liên tiếp, như thế không công bằng cho các bạn chưa được nhận bao giờ.
  • Tiêu chí của quỹ học bổng là hỗ trợ các bạn có thành tích học tập, nghiên cứu tốt. Do đó việc các ứng viên nhận được học bổng nhiều năm liên tiếp là việc hết sức đáng khích lệ vì điều đó chúng tỏ các bạn ấy đã duy trì được thành tích học tập tốt của mình. Ngoài ra, đối với các ứng viên đã nhận học bổng năm trước thì BĐH chỉ xét các thành tích trong năm vừa qua chứ không xét của các năm trước khi nhận học bổng. Như thế là công bằng theo tiêu chí của quỹ.
 
© Rencontres du Vietnam 2015