Home 3. Các Thông Tin Khác Kết quả Khối Phổ Thông 2017 (chính thức)
formats

Kết quả Khối Phổ Thông 2017 (chính thức)

Ban điều hành học bổng Odon Vallet khối phổ thông khu vực miền nam thông báo danh sách các em học sinh được học bổng Odon Vallet 2017 (chính thức). Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

DS_KetQua_THPT_2017

Mọi thông tin sai sót về họ tên, trường lớp vui lòng liên hệ với Ban điều hành trước ngày 20/8/2017 qua email để được điều chỉnh trước khi in giấy khen, mọi sai sót sau ngày 20/8 sẽ không được sửa chữa. Ban điều hành sẽ liên hệ với các trường có học sinh đạt học bổng về thời gian trao giải cụ thể sau 10/8.

Một số thông tin lưu ý:

  • Học bổng Vallet chỉ trao trực tiếp cho HS đạt học bổng bởi giáo sư Odon Vallet và giáo sư Trần Thanh Vân. Nếu HS đạt học bổng vắng mặt ngày nhận học bổng vì bất kỳ lý do gì (dù đi du học hoặc bận) đều không được nhận được số tiền học bổng. Nếu HS thông báo trước với ban điều hành sẽ được nhận lại giấy khen và được ghi tên vào kỷ yếu học bổng Odon Vallet (nhưng vẫn không được nhận số tiền), suất học bổng này sẽ được dùng để xét trao cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn khác. Nếu HS vắng mặt mà không thông báo trước thì số tiền này sẽ được trả lại quỹ học bổng Odon Vallet.
  • Mọi hình thức gian lận như cho người đi nhận thay, hoặc ủy quyền đều không được chấp nhận, nếu phát hiện sẽ bị hủy kết quả và cắt chỉ tiêu của trường đó trong năm tiếp theo.
 
© Rencontres du Vietnam 2015