Home 3. Các Thông Tin Khác Danh sách đề nghị nhận học bổng Odon Vallet 2017 tạm thời – khối ĐH và Sau ĐH
formats

Danh sách đề nghị nhận học bổng Odon Vallet 2017 tạm thời – khối ĐH và Sau ĐH

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách đề nghị nhận học bổng Odon Vallet 2017 tạm thời:

  • Khối Đại học: link
  • Khối Sau Đại Học: link

Danh sách chính thức sẽ được công bố vào ngày 30/7/2017.

 
© Rencontres du Vietnam 2015