Home 1. Thông Báo HB Vallet Thông báo – V/v: Gia hạn bổ sung thư giới thiệu cho các bạn xin HB Vallet 2017
formats

Thông báo – V/v: Gia hạn bổ sung thư giới thiệu cho các bạn xin HB Vallet 2017

THÔNG BÁO
V/v: Bổ sung thư giới thiệu cho các hồ sơ đăng kí HB Vallet 2017

Ban Điều Hành HB Vallet 2017 – Khu vực phía Nam, sau khi họp khẩn cấp, và xét thấy “Lỗi không upload thư giới thiệu của thầy cô” có phần khách quan do các bạn hiểu nhầm. Nay, BĐH HB Vallet khu vực phía Nam thông báo:

– Chỉ gia hạn việc cập nhật “thư giới thiệu của thầy cô” qua email cho các bạn bị “loại ở vòng 1” với lỗi này. Các lỗi khác không được xét gia hạn hồ sơ.

– Việc cập nhật “thư giới thiệu” vui lòng scan, và gửi về email bdh-dh@rvn-vallet.org, trong vòng 2 ngày kể từ ngày có thông báo này. Chúng tôi sẽ không công nhận bất kì trường hợp nào gửi sau 24h, ngày 11/6/2017. Tiêu đề thư (email subject) phải để là: [Bổ sung thư giới thiệu-Trường-Khoa-Tên SV]

BĐH

 
© Rencontres du Vietnam 2015