formats

Bản tin ngày 30/5/2016

Thời gian đăng ký trực tuyến học bổng Vallet cho khối ĐH và Sau ĐH đã kết thúc. Trang web đăng ký trực tuyến đã đóng vào cuối ngày 29/5/2016. Tổng số hồ sơ BĐH nhận được là 1130 bao gồm cả khối ĐH và Sau ĐH. BĐH học bổng sẽ tiến hành xác nhận các hồ sơ hợp lệ và xét chọn các hồ sơ vào vòng 2. Dự kiến danh sách các hồ sơ vào vòng 2 sẽ được công bố vào ngày 09/06/2016. Các ứng viên theo dõi trang web của quỹ học bổng Vallet để cập nhật thông tin.

 
formats

Thông báo Học bổng Vallet Khối Phổ Thông 2016

Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Phổ thông năm 2016.

 
© Rencontres du Vietnam 2015