Home 2015 September
formats

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 2015

HỌC BỔNG VALLET MIỀN NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ 2015 Nhằm thúc đẩy sự phát triển và chắp cánh cho những tài năng của nền khoa học Việt Nam, Tổ chức Khoa học GẶP GỠ VIỆT NAM do GS Trần Thanh Vân làm chủ tịch đã có nhiều hoạt động giáo dục và khoa học tại Việt Nam, như tổ chức các hội nghị Vật Lý quốc tế với sự tham dự của các Giao Sư đoạt giải Nobel Vật Lý, xây dựng Trung Tâm Quốc Tế Khoa Học và Giáo Dục Đa Ngành tại Quy Nhơn là nơi để tổ chức các hội nghị khoa học, kết nối và trao đổi kiến thức của các nhà khoa học Việt Nam với bạn bè Quốc Tế.

 
© Rencontres du Vietnam 2015