Home 2015 August
formats

Thông báo buổi lễ trao học bổng Vallet 2015

BĐH Học bổng Vallet 2015 chính thức thông báo về buổi lễ trao Học bổng Vallet 2015 Thời gian: 7 giờ 00, ngày 03 tháng 09 năm 2015 Địa điểm: Nhà hát thành phố, số 7 công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Chúng tôi vui mừng chào đón tất cả các bạn học sinh, sinh viên đến tham dự và nhận học bổng Vallet 2015. Tất cả các thư mời tham dự buổi lễ trao Học bổng Vallet 2015, chúng tôi đã gửi về cho đại diện các trường Phổ thông, Đại học thuộc khu vực phía Nam. *** Lưu ý: Chúng tôi đã gửi email thông báo tham dự học bổng đến các bạn sinh viên/học viên sau đại học. Các bạn vui lòng làm theo đúng hướng dẫn trong email và thư mời tham dự buổi lễ trao Học bổng Vallet 2015. BĐH Học bổng Vallet 2015. Khu vực phía Nam

 
formats

Thông báo danh sách nhận học bổng Odon Vallet 2015 – Khối sau đại học

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách được xét nhận học bổng Odon Vallet khối sau Đại học năm 2015: Danhsach_Vallet_SDH2015 Danh sách bao gồm 5 suất cho nghiên cứu sinh và 5 suất cho học viên cao học. Ban điều hành sẽ liên lạc với các trường có các bạn được nhận học bổng trong thời gian tới. Mọi phản hồi xin liên hệ với BĐH qua email bdh-dh@rvn-vallet.org.

 
© Rencontres du Vietnam 2015