Home 2015 July
formats

Thông báo danh sách nhận học bổng Odon Vallet 2015 – Khối đại học

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách các sinh viên được nhận học bổng Odon Vallet khối Đại học năm 2015 ở file sau đây: Danh sach nhan HB Odon Vallet 2015 cap nhat 4Aug2015 Ban điều hành sẽ liên lạc với các trường có các em được nhận học bổng trong thời gian tới. Mọi phản hồi xin liên hệ với BĐH khối Đại học qua email bdh-dh@rvn-vallet.org. *Danh sách khối sau đại học sẽ được thông báo vào ngày 3/8/2015.  

 
formats

Thông báo kết quả Vallet khối Phổ Thông 2015 (có chỉnh sửa)

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách các ứng viên được nhận học bổng Odon Vallet khối Phổ thông năm 2015. Danh sách có điều chỉnh ngày 01/8/2015, có thể xem và download ở đây. Ban điều hành sẽ liên lạc với các trường có các em được nhận học bổng trong thời gian tới. Mọi phản hồi xin liên hệ với BĐH khối Phổ thông qua email bdh-pt@rvn-vallet.org. Những em có tên trong danh sách là những em được nhận học bổng năm 2015.

 
formats

Thông báo, 23/7/2015

Chào các bạn, Hiện tại việc xử lý các trường hợp báo lỗi, thắc mắc của các bạn gửi về cho BĐH đã bị quá tải. Chúng tôi sẽ sớm trả lời các câu hỏi của các bạn trong một thời gian thích hợp. Tất cả các hồ sơ của các bạn chúng tôi đều nhận được, và tiến hành xét duyệt theo đúng trình tự và thủ tục. Có một vài lỗi kĩ thuật trong hệ thống dẫn đến việc các bạn không truy cập xem kết quả được, hay nhận những thông báo lỗi; nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kế quả xét duyệt học bổng của các bạn. Thông báo đến các bạn được rõ. Thân.

 
© Rencontres du Vietnam 2015