formats

Thông báo học bổng Vallet 2015 (Khu vực phía Nam) – khối Phổ thông

Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Phổ thông năm 2015.

 
formats

Thông báo học bổng Vallet 2015 (Khu vực phía Nam) – khối Đại học và Sau Đại học

Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Đại học và Sau Đại học năm 2015.

 
formats

Học Bổng Vallet 2015

BĐH Thông báo: Thông tin về HB Vallet 2015 sẽ được cập nhật đầy đủ trên website trong vài ngày tới. Các bạn nhớ theo dõi Facebook: facebook.com/valletfellowship để cập nhật các thông tin mới nhất.

 
© Rencontres du Vietnam 2015