Home 2014 July
formats

Thông báo ngày 30/07/2014 – Khối Phổ thông

Ban điều hành đã hoàn thành việc chấm hồ sơ khối PT từ 38 trường gửi về. Hiện tại danh sách các em học sinh được đề nghị nhận học bổng đang trong quá trình kiểm tra lần cuối cùng trước khi được công bố chính thức. Dự kiến kết quả chính thức của khối PT sẽ được thông báo trong vài ngày tới. BĐH khối PT 2014 – khu vực phía Nam

 
formats

Thông báo kết quả khối sau Đại học

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách các học viên được nhận học bổng Vallet năm 2014 – File danh sách có thể download ở đây. Lưu ý: – Chỉ tiêu cho cao học: 5 suất, chỉ tiêu cho nghiên cứu sinh: 5 suất – Cách tính điểm công trình có thay đổi so với ban đầu: tác giả chính được tính điểm như thông báo ban đầu, đồng tác giả được tính bằng nửa số điểm tác giả chính. – Trong trường hợp ứng viên bằng điểm thành tích, BĐH chọn ứng viên có điểm công trình cao hơn. BĐH sẽ liên lạc với các bạn có tên trong danh sách và các trường trong thời gian tới. Mọi phản hồi xin liên hệ với BĐH khối ĐH qua emtail bdh-dh@rvn-vallet.org

 
formats

Thông báo kết quả khối Đại học diện C 2014

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách các ứng viên được nhận học bổng Vallet diện hoàn cảnh đặc biệt năm 2014 – File danh sách có thể download ở đây. BĐH sẽ liên lạc với các bạn có tên trong danh sách và các trường trong thời gian tới. Mọi phản hồi xin liên hệ với BĐH khối ĐH qua email bdh-dh@rvn-vallet.org

 
© Rencontres du Vietnam 2015