Home 2014 June
formats

Thông báo về hồ sơ gốc của trường ĐH Y Dược Tp.HCM

Hiện tại BĐH chúng tôi đã nhận được tất cả là 63 hồ sơ từ trường ĐH Y Dược Tp.HCM (xem danh sách đính kèm). Đối chiếu với xác nhận từ các ứng viên đăng ký học bổng Vallet trực tuyến 2014 của trường ĐH Y Dược Tp.HCM, số lượng hồ sơ gốc BĐH nhận được vẫn còn thiếu. Do vậy, các bạn ứng viên đã gửi hồ sơ gốc về trường và đăng ký trực tuyến nhưng không có tên trong danh sách trên vui lòng liên lạc với trường để xác nhận thông tin về hồ sơ gốc của mình. Tiếp theo, các ứng viên này có thể gửi hồ sơ trực tiếp về cho BĐH ở địa chỉ sau:   TS. Nguyễn Hà Hùng Chương, Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM Trên bìa ghi: Hồ sơ học bổng Vallet   Hạn chót nộp hồ sơ: 26/06/2014

 
© Rencontres du Vietnam 2015