formats

Bản tin ngày 27/05/2014

Cập nhật thông tin khối ĐH và Sau ĐH: Thời gian đăng ký trực tuyến và nhận hồ sơ gốc đã kết thúc vào ngày 25/5/2014. BĐH đã nhận được hơn 1000 hồ sơ đăng ký trực tuyến. Hiện tại, BĐH đang trong quá trình tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ gốc. Sau khi hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ gốc, các hồ sơ hợp lệ sẽ được xác nhận (dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 25/06/2014). Các ứng viên có hồ sơ được xác nhận sẽ có thể đăng nhập vào trang Kết quả để theo dõi hồ sơ của mình.

 
formats

Bản tin 19/05/2014

Cập nhật thông tin khối ĐH và Sau ĐH: Đến ngày 19/05/2014 Ban điều hành đã nhận được hơn 1000 hồ sơ đăng ký trực tuyến và hơn 400 email thắc mắc. Ban điều hành lưu ý: Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến vào ngày 25/05/2014 (Chủ nhật). Hạn chót nộp hồ sơ gốc về trường, ứng viên theo dõi thông báo ở trường mình đang theo học. Các ứng viên đọc kỹ mục hướng dẫn và hỏi đáp trước và trong khi đăng ký.  

 
© Rencontres du Vietnam 2015