Home 2014 April
formats

Thông báo học bổng Vallet 2014 (Khu vực phía Nam) – khối Phổ thông

Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Phổ thông năm 2014.

 
formats

Bản tin 21/04/2014

Cập nhật thông tin khối ĐH và Sau ĐH: Mục đăng ký trực tuyến đã được mở cho các ứng viên khối ĐH và Sau ĐH. Chi tiết cách tính điểm và điểm thành tích cho khối ĐH và Sau ĐH được bổ sung (link) Lưu ý: Các ứng viên đọc kỹ mục hỏi đáp trước khi đăng ký

 
formats

Thông báo học bổng Vallet 2014 (Khu vực phía Nam) – khối Đại học và Sau Đại học

Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Đại học và Sau Đại học năm 2014.

 
© Rencontres du Vietnam 2015