Home 2013 July
formats

Bản tin ngày 27/07/2013

Thông tin khối ĐH và Sau ĐH: Hiện tại, BĐH khối ĐH và Sau ĐH vẫn đang trong quá trình xét hồ sơ. Các kết quả trong mục “Kết quả khối ĐH và Sau ĐH” chưa phải là kết quả chính thức. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố trên trang web của học bổng Vallet vào đầu tháng 8. Một số cập nhật về việc xét hồ sơ: Hồ sơ của các bạn sinh viên khoá 2012 (năm nhất) ở cùng một trường sẽ được xét chung với nhau (không phân biệt khoa/ngành). Số suất học bổng cho khoá 2012 sẽ được tính theo tỉ lệ (số hồ sơ ứng viên hợp lệ của năm 2012)/(tổng số hồ sơ hợp lệ của trường). Hồ sơ của các bạn sinh viên từ năm hai trở lên sẽ được xét theo từng khoa/ngành như trong thông báo ban đầu. Chỉ tiêu học bổng cho từng khoa/ngành sẽ được tính theo tỉ lệ (số hồ sơ ứng viên hợp lệ của khoa-ngành từ khoá 2011 trở về trước)/(tổng số hồ sơ hợp lệ của trường). Hồ sơ của khối Sau ĐH sẽ được xét chung cho tất cả (không phân biệt trường/khoa).  

 
formats

Thông báo kết quả điểm thành tích khối Sau Đại học

Ban điều hành đã hoàn tất việc chấm điểm hồ sơ cho khối Sau Đại học. Các ứng viên có hồ sơ hợp lệ có thể truy cập vào mục Kết quả khối ĐH và Sau ĐH để xem kết quả. Trong trường hợp thắc mắc về điểm của mình, ứng viên cần liên lạc với BĐH trước thứ Hai, ngày 29/7/2013. Địa chỉ email nhận thắc mắc là: bdh-dh@rvn-vallet.org. Dưới đây là hướng dẫn cách tính điểm thành tích đối với khối Sau Đại học: Thư giới thiệu: tối đa 2đ Thuyết minh đề tài: tối đa 2đ Kế hoạch thực hiện đề tài: tối đa 1đ Kết quả nghiên cứu (chỉ tính cho các công trình được công bố từ 2011 đến trước 15/6/2013): Tạp chí/bài báo quốc tế ISI: +5đ Tạp chí đăng trong kỷ yếu hội nghị quốc tế/tạp chí không có trong ISI: +3đ Tạp chí/kỷ yếu hội nghị trong nước: +1đ Báo cáo tại hội nghị: +0.5đ

 
formats

Thông báo kết quả điểm thành tích khối Đại học

Ban điều hành đã hoàn tất việc chấm điểm hồ sơ cho khối Đại học. Các ứng viên có hồ sơ hợp lệ có thể truy cập vào mục Kết quả khối ĐH và Sau ĐH để xem kết quả. Trong trường hợp thắc mắc về điểm của mình, ứng viên cần liên lạc với BĐH trước Chủ nhật, ngày 28/7/2013. Địa chỉ email nhận thắc mắc là: bdh-dh@rvn-vallet.org. Dưới đây là hướng dẫn cách tính điểm thành tích đối với khối Đại học. Lưu ý: điểm thành tích tối đa là 0.4  Thành tích học tập:  Giải thưởng cấp quốc gia cho sinh viên: +0.15 Giải thường cấp khoa, trường, khu vực: +0.05 Tham gia các cuộc thi cấp quốc tế nhưng không có giải: +0.05 Giải quốc tế THPT: +0.3 Giải quốc gia THPT: +0.2 (giải nhất), +0.15 (giải nhì), +0.1 (giải ba, giải khuyến khích) Giải cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp khu vực ở THPT: +0.05 Thành tích nghiên cứu: Bài báo quốc tế: +0.4 Nghiên cứu/thiết kế ra các sản phẩm có ứng dụng thực tiễn: +0.4 Báo cáo tại hội nghị trong nước: +0.1 Tham gia nghiên cứu khoa học (dù không có bài báo hoặc giải thưởng liên quan): +0.05 Các lưu ý khác: Hai giải khác môn hoặc khác năm thì cộng điểm 2 giải Các thành tích chỉ được tính từ năm 2011 đến 15/6/2013 Đối với những bạn đã từng nhận học bổng Vallet, BĐH chỉ tính các thành tích từ sau năm nhận học bổng Các thành tích ngoài chuyên môn (hoạt động xã hội, thể thao, sinh viên 5 tốt, mùa hè xanh, giấy chứng nhận các khoá học, điểm Anh văn, …) không được tính điểm Các giấy chứng nhận thành tích dựa trên điểm học tập học kì không được tính điểm Các ứng viên không upload file thành tích không có điểm thành tích

 
© Rencontres du Vietnam 2015