Home 2013 April
formats

Thông báo học bổng Vallet 2013 (Khu vực phía Nam)

Bắt đầu từ hôm nay, 02/05/2013, quỹ học bổng Vallet khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam”, bắt đầu nhận đăng ký học bổng cho năm 2013 (Các khu vực khác sẽ có thông báo riêng). Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ đăng ký như sau: Khối Đại Học Khối Sau Đại Học Khối Trung Học Phổ Thông

 
© Rencontres du Vietnam 2015