Home 2011 November
formats

GS. Trần Thanh Vân nhận huy chương của AIP

Gửi tới tất cả các bạn đồng nghiệp và các em học sinh sinh viên một tin vui: GS. Trần Thanh Vân nhận huy chương Tate của Viện Vật lý Mỹ (American Institut of Physics). Tôi xin trích một đoạn trong thư thông báo: “The AIP Tate Medal for International Leadership in Physics is awarded to Jean Trân Thanh Vân for his role spanning more than four decades in bringing together the community of physicists across national and cultural borders through the Rencontres de Moriond and Rencontres de Blois, and for his tireless efforts to build a modern scientific community in Vietnam.”

 
© Rencontres du Vietnam 2015