Home 2011 July
formats

Thông báo kết quả chính thức Học bổng Vallet 2011 – Khối Đại Học và Cao Học

BĐH Học bổng Vallet 2011 – Khu vực phía nam THÔNG BÁO Được sự đồng ý của GS. Vân và GS. Odon Vallet, BĐH Học bổng Vallet 2011 (Khu vực phía nam) chính thức công bố danh sách các sinh viên được nhận học bổng Vallet năm 2011 theo danh sách đính kèm bên dưới.

 
© Rencontres du Vietnam 2015