formats

Kết Thúc cấp Account

Tính cho tới 20:00 ngày 28/05/2011, BĐH đã cấp account cho tất cả các hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả khối Sau Đại học và Đại học). Tổng số hồ sơ hợp lệ là 310 hồ sơ từ 7 trường ĐH phía nam. Tất cả các ứng viên đã đăng ký online hay đã gửi hồ sơ về cho BĐH mà không nhận được tài khoản đăng nhập (tính tới 20:00 giờ  ngày 28/05/2011)  sẽ không được xét. Các hồ sơ trong nhóm này gồm: Không gửi hồ sơ gốc về cho BĐH (các ứng viên cần kiểm tra lại hồ sơ tại trường) Có gửi hồ sơ gốc nhưng không đăng ký account. Các ứng viên đã nhận được username và password cần nhanh chóng đăng ký thông tin chi tiết trên mục “Đăng ký trực tuyến”. Đối với các ứng viên đã đăng ký, nên thường xuyên quay lại xem và cập nhật thông tin cho chính xác, đúng với yêu cầu. Hạn chót để hoàn tất đăng ký thông tin chi tiết là ngày 06/06/2011. Các ứng viên tham khảo hướng dẫn tại đây để điền thông tin cho đúng và biết cách tính điểm. Các ứng viên cũng nên thường xuyên theo dõi bảng kết quả và mục Hỏi-Đáp. Lưu ý: Các ứng viên của trường ĐH Kinh Tế TpHCM và ĐH Bách Khoa đã đăng ký account trên website  nhưng do một số lý do mà nhà trường  chuyển muộn  sẽ phải đợi tới hết ngày thứ Sáu, 03/06/2011.  Nếu tới hạn này mà nhà trường vẫn không chuyển hồ sơ lên thì cũng coi như bị loại. 28/05/2011 Ban Điều hành

 
formats

Gia hạn thời gian đăng ký account

Do vẫn còn một số ứng viên đã nộp hồ sơ về trường, nhưng chưa đăng ký tài khoản online nên BĐH sẽ tiếp tục nhận đăng ký cho tới 13:00 ngày thứ Bảy, 28/05/2011. Đây là hạn chót để các em đã nộp hồ sơ về cho nhà trường (và BĐH) nhưng chưa đăng ký trên web có thể đăng ký account. Các em lưu ý, theo dõi, đọc kỹ các thông tin và hướng dẫn trên website để thực hiện đúng quy trình và kế hoạch. 24/05/2011

 
formats

Kết thúc đăng ký account

Bắt đầu từ hôm nay, 21/5/2011, Ban điều hành (BĐH) đã đóng phần đăng ký (registration) để chuẩn bị cho bước 2 – ứng viên tự điền thông tin chi tiết (từ 22/05-05/06/2011). Do các trường gửi hồ sơ về chậm nên việc cấp account cho các ứng viên bị chậm lại. Dự kiến hoàn tất việc cấp account cho các ứng viên trong ngày 22/05/2011. Riêng trường ĐH Y Dược sẽ được cấp muộn hơn, sau ngày 26/05/2011. Username và password sẽ được gửi cho các ứng viên (đã nộp hồ sơ về BĐH) qua email trong những ngày tới. Lưu ý các em sinh viên năm 1: Trong 3 cột điểm TB, các em sẽ dùng điểm TB (trên 6 môn) thi tốt nghiệp phổ thông cho cột điểm thứ nhất (TB HK1 năm học 2009-2010); Điểm TB của ba môn thi ĐH (khối A) cho cột thứ 2 (TB HK2 năm học 2009-2010) và điểm TB HK1 năm học  2010-2011 cho cột thứ 3. Lưu ý các ứng viên Cao học và NCS: Khối CH và NCS sẽ bắt đầu điền thông tin muộn hơn khối ĐH và bắt đầu từ 25/05/2011. BĐH.

 
© Rencontres du Vietnam 2015