Home Archive for category "5. Học Bổng Khối Đại Học và Sau Đại Học" (Page 5)
formats

Kết quả học bổng Khối Đại học 2013

BĐH học bổng Odon Vallet thông báo danh sách chính thức được nhận học bổng 2013 – khối ĐẠI HỌC.  File danh sách có thể download ở đây (cập nhật ngày 16/08/2013)  Danh sách có một sự thay đổi so với thông báo ngày 11/08/2013 ở khoa Nông nghiệp và Sinh học và Ứng dụng, trường ĐH Cần Thơ. Lưu ý: Chỉ tiêu học bổng cho từng trường và khoa được điều chỉnh so với ban đầu dựa vào số lượng, chất lượng và thời gian hồ sơ gửi về cho BĐH. Chi tiết chỉ tiêu học bổng cho từng khoa, trường có thể xem ở đây. Danh sách học bổng chính thức trên đã bao gồm các bạn sinh viên được đặc cách vì có thành tích xuất sắc. Danh sách các bạn được đặc cách có thể xem ở đây. BĐH sẽ liên lạc với các bạn có tên trong danh sách và các trường trong thời gian tới. Mọi phản hồi xin liên hệ với BĐH khối ĐH qua email bdh-dh@rvn-vallet.org  

 
formats

Kết quả học bổng Khối Sau Đại học 2013

BĐH học bổng Odon Vallet thông báo danh sách chính thức được nhận học bổng 2013 – khối SAU ĐẠI HỌC.  File danh sách có thể download ở đây BĐH sẽ liên lạc với các bạn có tên trong danh sách trong thời gian tới. Mọi phản hồi xin liên hệ với BĐH qua email bdh-dh@rvn-vallet.org

 
formats

Thông báo kết quả điểm thành tích khối Sau Đại học

Ban điều hành đã hoàn tất việc chấm điểm hồ sơ cho khối Sau Đại học. Các ứng viên có hồ sơ hợp lệ có thể truy cập vào mục Kết quả khối ĐH và Sau ĐH để xem kết quả. Trong trường hợp thắc mắc về điểm của mình, ứng viên cần liên lạc với BĐH trước thứ Hai, ngày 29/7/2013. Địa chỉ email nhận thắc mắc là: bdh-dh@rvn-vallet.org. Dưới đây là hướng dẫn cách tính điểm thành tích đối với khối Sau Đại học: Thư giới thiệu: tối đa 2đ Thuyết minh đề tài: tối đa 2đ Kế hoạch thực hiện đề tài: tối đa 1đ Kết quả nghiên cứu (chỉ tính cho các công trình được công bố từ 2011 đến trước 15/6/2013): Tạp chí/bài báo quốc tế ISI: +5đ Tạp chí đăng trong kỷ yếu hội nghị quốc tế/tạp chí không có trong ISI: +3đ Tạp chí/kỷ yếu hội nghị trong nước: +1đ Báo cáo tại hội nghị: +0.5đ

 
© Rencontres du Vietnam 2015