Home Archive for category "5. Học Bổng Khối Đại Học và Sau Đại Học" (Page 4)
formats

Bản tin ngày 30/5/2016

Thời gian đăng ký trực tuyến học bổng Vallet cho khối ĐH và Sau ĐH đã kết thúc. Trang web đăng ký trực tuyến đã đóng vào cuối ngày 29/5/2016. Tổng số hồ sơ BĐH nhận được là 1130 bao gồm cả khối ĐH và Sau ĐH. BĐH học bổng sẽ tiến hành xác nhận các hồ sơ hợp lệ và xét chọn các hồ sơ vào vòng 2. Dự kiến danh sách các hồ sơ vào vòng 2 sẽ được công bố vào ngày 09/06/2016. Các ứng viên theo dõi trang web của quỹ học bổng Vallet để cập nhật thông tin.

 
formats

Thông báo học bổng Vallet 2016 (Khu vực phía Nam) – khối Đại học và Sau Đại học

Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Đại học và Sau Đại học năm 2016. Năm 2016, quỹ học bổng Vallet – khu vực miền Nam dự định sẽ trao khoảng 130 suất học bổng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở các trường trong danh sách với giá trị cho mỗi suất học bổng là 15.000.000 đồng. Quy trình nộp đơn và xét chọn học bổng Vallet là một quy trình mở và minh bạch. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các thành tích cá nhân bao gồm thành tích nghiên cứu và kết quả học tập của ứng viên. Từ ngày 29/04/2016 – 29/05/2015, quỹ học bổng sẽ nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến tại trang web của quỹ. Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ đăng ký có thể xem ở đây Khối Đại Học Khối Sau Đại Học Ứng viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ. Các thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email bdh-dh@rvn-vallet.org (khối ĐH) hoặc bdh-sdh@rvn-vallet.org (khối Sau ĐH). Kết quả học bổng dự kiến sẽ được công bố trên trang web vào ngày 31/7/2016. Ngày phát học bổng dự kiến là ngày 10/9/2016 tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh.

 
formats

Thông báo học bổng Vallet 2014 (Khu vực phía Nam) – khối Đại học và Sau Đại học

Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Đại học và Sau Đại học năm 2014.

 
© Rencontres du Vietnam 2015