Home Archive for category "4. Học Bổng Khối Phổ Thông" (Page 2)
formats

Thông báo kết quả Vallet khối Phổ Thông 2015 (có chỉnh sửa)

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách các ứng viên được nhận học bổng Odon Vallet khối Phổ thông năm 2015. Danh sách có điều chỉnh ngày 01/8/2015, có thể xem và download ở đây. Ban điều hành sẽ liên lạc với các trường có các em được nhận học bổng trong thời gian tới. Mọi phản hồi xin liên hệ với BĐH khối Phổ thông qua email bdh-pt@rvn-vallet.org. Những em có tên trong danh sách là những em được nhận học bổng năm 2015.

 
© Rencontres du Vietnam 2015