Home Archive for category "1. Thông Báo HB Vallet" (Page 4)
formats

Thông báo ngày 11/07/2014 – Khối Đại học

Ban điều hành học bổng Vallet thông báo sẽ dành khoảng 5 suất học bổng cho các ứng viên có hoàn cảnh đặc biệt. Các ứng viên đã đăng ký trực tuyến và có nguyện vọng dự tuyển theo diện này có thể gửi email trực tiếp cho Ban điều hành. Nội dung email bao gồm: +Tiêu đề: Đăng ký dự tuyển học bổng Vallet 2014 diện C +Nội dung: -Họ và Tên -MSSV -Khoa và Trường -Thư trình bày hoàn cảnh khó khăn (đánh máy hoặc ghi tay, đính kèm theo email) -hình hoặc bản scan giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (đính kèm theo email). Hạn chót ngày 18/7/2014.

 
formats

Thông báo ngày 10/07/2014 – Khối Đại học và sau Đại học

Hiện tại đã có kết quả tạm thời học bổng Vallet của khối Đại học và sau Đại học. Các ứng viên có thể xem kết quả của mình tại mục “Kết quả” của khối Đại học và sau Đại học, bằng cách nhập email và mã số cá nhân. Các ứng viên có câu hỏi thắc mắc có thể gửi qua email cho Ban điều hành học bổng Vallet. Các ứng viên đã được lựa chọn dựa trên điểm tổng và những thành tích nổi bật. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được thông báo vào ngày 22/07/2014. Chỉ tiêu học bổng cho từng Trường Trường Đại học Cần Thơ: 17 suất Trường Đại học Sư Phạm: 4 suất Trường Đại học Y Dược: 5 suất Trường Đại học Kinh Tế-Luật: 5 suất Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật: 10 suất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 35 suất Trường Đại học Bách Khoa: 29 suất Trường Đại học Kinh tế: 10 suất [Cập nhật ngày 16/07/2014] Chỉ tiêu học bổng cho từng khoa có thể xem ở đây: Chỉ tiêu HB Odon Vallet 2014 – Khoi DH Một số lưu ý về chỉ tiêu học bổng: Chỉ tiêu học bổng cho từng trường và khoa phụ thuộc vào tổng số hồ sơ gửi về. Các trường khối tự nhiên – kỹ thuật được ưu tiên so với các trường còn lại. Các sinh viên năm nhất (khoá 2013) được xét riêng và không phân biệt theo khoa.  Các sinh viên từ năm hai trở lên được xét theo khoa

 
formats

Bản tin ngày 02/07/2014 – Khối Đại học và sau Đại học

Vì một số khó khăn trong quá trình nhận hồ sơ gốc nên thời gian chấm điểm và công bố điểm thành tích của BĐH chậm hơn so với dự kiến khoảng 10 ngày. Hiện tại, BĐH đã hoàn thành việc xác nhận các hồ sơ hợp lệ và đang tiến hành công việc chấm điểm thành tích. Những ứng viên có hồ sơ hộp lệ có thể sử dụng đường dẫn BĐH gửi qua email lúc đăng ký để kiểm tra. Điểm thành tích theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày 07/07/2014. Chỉ tiêu học bổng cho từng khoa và trường sẽ được thông báo trước ngày 10/07/2014. Các ứng viên sẽ được lựa chọn dựa trên điểm tổng và những thành tích nổi bật. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được thông báo vào ngày 22/07/2014.

 
© Rencontres du Vietnam 2015