Home Archive for category "1. Thông Báo HB Vallet" (Page 3)
formats

Thông báo danh sách nhận học bổng Odon Vallet 2016

Ban điều hành học bổng Odon Vallet thông báo danh sách được xét nhận học bổng Odon Vallet 2016: Khối Phổ thông: link Khối Đại học & Sau Đại Học: link Ban điều hành sẽ liên lạc với các trường có các bạn được nhận học bổng trong thời gian tới.

 
formats

Danh sách ứng viên vào vòng 2 học bổng Vallet 2016

Cập nhật ngày 04/7/2016 Danh sách các ứng viên khối ĐH của trường ĐH Kinh tế được vào vòng 2 học bổng Vallet 2016 đã được cập nhật ở đường link phía dưới. Đối với các ứng viên trường ĐH Kinh tế, hạn chót gửi hồ sơ gốc về cho BĐH được gia hạn đến ngày 14/7/2016.   BĐH thông báo đã có danh sách các ứng viên khối ĐH và Sau ĐH được vào vòng 2 học bổng Vallet 2016. Danh sách cho từng trường có thể xem và tải xuống ở các đường link phía dưới. Lưu ý chung: Các ứng viên có tên trong danh sách gửi hồ sơ gốc về trường trước ngày 7/7/2016. Các ứng viên được lựa chọn dựa trên chất lượng hồ sơ, số hồ sơ hợp lệ ở từng khoa và chỉ tiêu cho từng khoa tham khảo từ năm 2015. Số hồ sơ được chọn nhiều hơn so với chỉ tiêu dự kiến để BĐH có thể xét chọn ở vòng 2. Các ứng viên có hồ sơ đã được xác nhận mà không có tên trong danh sách vẫn có thể tiếp tục theo dõi quá trình xét tuyển của BĐH và vẫn có thể tiếp tục thắc mắc, khiếu nại đến BĐH qua email. Các hồ sơ nhập sai điểm, nhập sai khoa/ngành, không upload bảng điểm hoặc đã nhận học bổng có giá trị lớn hơn học bổng Vallet bị tính là hồ sơ không hợp lệ. BĐH không xác nhận các hồ sơ này. Lưu ý đối với ĐH Kinh tế: Vì lý do bảng điểm không thống nhất với quy ước của thông báo nên BĐH chưa công bố danh sách ứng viên vào vòng 2. BĐH hướng dẫn cách nhập điểm như sau đối với ứng viên của ĐH Kinh tế. Điểm TB1: Học kỳ cuối 2014 Điểm TB2: Học kỳ đầu 2015 Điểm TB3: Học kỳ cuối 2015 Các ứng viên ĐH Kinh tế kiểm tra và nhập lại điểm theo đúng hướng dẫn của BĐH từ ngày 18/6/2016 đến 25/6/2016. BĐH sẽ mở lại đăng ký online cho các ứng viên trong khoảng thời gian này. Sau thời gian này, nếu hồ sơ nào nhập không đúng như hướng dẫn sẽ bị tính là hồ sơ không hợp lệ. Lưu ý đối với ĐH Cần Thơ: Để đảm bảo thống nhất trong cách tính điểm, các ứng viên cần lấy bảng điểm hệ số 10 từ phòng đào tạo thay vì tự tính từ bảng điểm hệ số 4. Các ứng viên ĐH Cần Thơ kiểm tra và nhập lại điểm theo đúng hướng dẫn của BĐH từ ngày 18/6/2016 đến 25/6/2016. BĐH sẽ mở lại đăng ký online cho các ứng viên trong khoảng thời gian này. Link tải danh sách các ứng viên khối ĐH và Sau ĐH được vào vòng 2 học bổng Vallet 2016: Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM: link Đại học Cần Thơ: link Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM: link Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG TPHCM: link Đại học Kinh tế TPHCM: link  (cập nhật ngày 04/7/2016) Đại học Sư phạm TPHCM: link Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: link Đại học Y Dược TPHCM: link  

 
formats

Thông báo học bổng Vallet 2016 (Khu vực phía Nam) – khối Đại học và Sau Đại học

Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet – khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Đại học và Sau Đại học năm 2016. Năm 2016, quỹ học bổng Vallet – khu vực miền Nam dự định sẽ trao khoảng 130 suất học bổng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở các trường trong danh sách với giá trị cho mỗi suất học bổng là 15.000.000 đồng. Quy trình nộp đơn và xét chọn học bổng Vallet là một quy trình mở và minh bạch. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các thành tích cá nhân bao gồm thành tích nghiên cứu và kết quả học tập của ứng viên. Từ ngày 29/04/2016 – 29/05/2015, quỹ học bổng sẽ nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến tại trang web của quỹ. Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ đăng ký có thể xem ở đây Khối Đại Học Khối Sau Đại Học Ứng viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ. Các thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email bdh-dh@rvn-vallet.org (khối ĐH) hoặc bdh-sdh@rvn-vallet.org (khối Sau ĐH). Kết quả học bổng dự kiến sẽ được công bố trên trang web vào ngày 31/7/2016. Ngày phát học bổng dự kiến là ngày 10/9/2016 tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh.

 
© Rencontres du Vietnam 2015